Hadiah bagi Ummat

Ummat Islam Bangsa Indonesia menghadiahkan sebuah masjid monumental bagi ummat Islam di seluruh dunia:

Masjid Rahmatan lil‘ Alamin.

Next

Sekilas Pandang

Masjid Rahmatan lil ‘Alamin terletak tepat di tengah-tengah kompleks Ma’had Al-Zaytun, Gantar, Indramayu. Dibangun di atas area seluas 6,5 hektare. Lantai bangunan masjidnya berukuran 99 x 99 meter, atau sekira satu hektare. Masjid ini terdiri dari enam lantai, mempunyai 5 buah kubah, dan satu menara.

Next

Dimensi

Masjid berlantai enam ini (jika ditambah lantai basement sesungguhnya tujuh lantai) mempunyai total ketinggian 73,125 meter hingga ke puncak kubah. Di tengah-tengah bangunan masjid terdapat void (ruang yang tembus dari lantai satu hingga puncak cerukan kubah utama) dengan ukuran 36x27 meter yang langsung berhadapan dengan mihrab masjid setinggi 15 meter. Pada sisi-sisi avoid itulah berdiri enam lantai masjid yang masing-masing setinggi 7 meter. Pada setiap lantai dibuatkan dua lantai mezanin (masing-masing setinggi 3,5 meter) sehingga jika dihitung berdasarkan jumlah lantai mezanin maka sesungguhnya masjid ini mempunyai 12 lantai.

Next

Filosofi

Setiap dimensi masjid mempunyai makna filosofis. Ukuran bangunan masjid yang 99 x 99 meter merefleksikan asma al-husna. Masjid ini berlantai enam, simbol dari arkan al-iman. Selain itu masjid ini memiliki lima buah kubah: satu kubah besar yang dikelilingi oleh empat kubah yang lebih kecil seperempat lingkaran. Empat kubah kecil itu merupakan simbol dari empat mazhab besar dunia: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Sedangkan kubah besarnya merupakan risalah Muhammad yang menaungi keempat mazhab tadi. Dan pada setiap puncak sudut masjid terdapat delapan kubah yang melambangkan delapan penjuru mata angin sebagai simbol seluruh penjuru dunia.

Next